En bild på en dator med en bokhylla med hyllor att fylla med innehåll.

Applikationer i Hälsa för mig

Hälsa för mig är en plattform där företag och organisationer ska kunna utveckla hälsorelaterade tjänster för invånare. Användarna ska kunna ge apparna tillåtelse att få tillgång till hela eller delar av deras hälsoinformation. Förhoppningen är att det ska skapas en rad appar som kan hjälpa invånarna att få koll på sin hälsa.

Datainspektionen och eHälsomyndigheten har olika syn på rådande lagstiftning. Vad som gäller juridiskt för tjänsten prövas just nu i förvaltningsrätten.

Under den pågående juridiska processen måste vi tyvärr avvakta med att initiera några nya projekt. Har du några frågor om Hälsa för mig är du välkommen att kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se.

På sidan nyheter rapporterar vi om den juridiska processen.Kontakt

Allmänna frågor och felrapportering
servicedesk@ehalsomyndigheten.se
Tel: 0771-766 200

eHälsomyndighetens uppdrag

Vi skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.