Behandling av personuppgifter

Processing of personal data (English)

E-hälsomyndigheten, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm, telefon: 010-458 62 00, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i Hälsa för mig. E-hälsomyndigheten behandlar personuppgifter på följande sätt.

Registrering av konto

Om Du väljer att registrera ett konto för tjänsten Hälsa för mig (”Kontot”), så kommer E-hälsomyndigheten att registrera och lagra Ditt personnummer för att kunna administrera Ditt Konto och tillhandahålla tjänsten Hälsa för mig i enlighet med Användarvillkoren för Hälsa för mig. E-hälsomyndigheten kan även komma att använda Ditt personnummer för statistiska ändamål såsom t.ex. födelsetid och kön vid uppföljning avseende användning av tjänsten (ej på individnivå) samt om det blir nödvändigt att kommunicera med Dig, t.ex. vid en större förändring i tjänsten eller vid en incident. Information kommer då att skickas till din folkbokföringsadress. Notera att då Du lämnar Ditt personnummer till E-hälsomyndigheten i samband med registrering av Konto i Hälsa för mig blir denna uppgift en allmän handling hos myndigheten som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Lagring av personuppgifter på Kontot
Du bestämmer själv vilka personuppgifter som Du vill lagra på Ditt Konto. Du får dock enbart lagra sådana personuppgifter som rör Din, eller om Du är vårdnadshavare Ditt barns, hälsa, livsstil och sjukvård och som är tillåtet enligt Användarvillkoren punkt 5.1. E-hälsomyndigheten kommer endast att lagra och tekniskt bearbeta de personuppgifter som Du väljer att lagra på Ditt Konto för Din räkning. E-hälsomyndigheten har inte rätt att ta del av de personuppgifter som Du väljer att lagra på Ditt Konto. E-hälsomyndigheten kommer att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Dina personuppgifter mot obehörig åtkomst. Personuppgifter på Ditt konto är inte allmän handling och omfattas inte av offentlighetsprincipen.

Utlämning av personuppgifter
Du kan välja att dela Dina personuppgifter med andra privatpersoner som har registrerat ett eget konto i Hälsa för mig. Du kan även välja att använda olika tjänster och funktioner via Hälsa för mig genom att ansluta applikationer som tillhandahålls av tredje part (”Applikationer”) till Ditt Konto. E-hälsomyndigheten kommer genom en teknisk funktion i Hälsa för mig att efterfråga Ditt uttryckliga samtycke innan några av Dina personuppgifter delas eller lämnas ut till andra. 

Observera: Om Du, eller den person som Du valt att ge sådan rättighet till genom delningsfunktionen, ansluter en Applikation till Din information och du har lämnat Ditt uttryckliga samtycke till att Dina personuppgifter får lämnas ut och användas i sådan Applikation, så kommer mottagaren av Dina personuppgifter att vara personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen av Dina personuppgifter i Applikationen. Läs noggrant de villkor och den integritetspolicy som gäller för Applikationen innan Du väljer att ansluta den till Ditt Konto.

Underleverantörer
E-hälsomyndigheten kan anlita underleverantör för behandling av Dina personuppgifter i samband med drift och administration av Hälsa för mig och Ditt Konto. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde till E-hälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten kommer att tillse att underleverantören är bunden av ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal.

Information, rättelse och radering
Du har, enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204), en rätt att, genom en undertecknad ansökan, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter som den personuppgiftsansvarige har registrerat om Dig. Du har även rätt att när som helst begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande ska rättas, blockeras eller utplånas.  Observera här att E-hälsomyndigheten inte har rätt att ta del av de personuppgifter som Du väljer att lagra på Ditt Konto. Du kan dock när som helst själv kontrollera vilka personuppgifter som Du har lagrat genom att logga in på Ditt Konto. Du ansvarar vidare själv för att rätta sådana personuppgifter som är felaktiga och att radera sådana personuppgifter som inte är nödvändiga eller relevanta för Din användning av Hälsa för mig.  Du kan när som helst begära att E-hälsomyndigheten ska avsluta Ditt Konto och radera samtliga Dina personuppgifter. E-hälsomyndigheten kan även avsluta Ditt Konto och radera samtliga Dina personuppgifter om Du avlider, om Du bryter mot Användarvillkoren eller om Användarvillkoren i annat fall sägs upp och upphör att gälla.

Jag samtycker till att E-hälsomyndigheten behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.