Nyheter

 1. Nytt om Hälsa för mig

  Med anledning av en artikel i Dagens Nyheter (DN) om arbetet med Hälsa för mig vill eHälsomyndigheten ge följande information:

 2. eHälsomyndigheten avstår från att överklaga

  eHälsomyndigheten överklagar inte Förvaltningsrättens dom angående det personliga hälsokontot Hälsa för mig. Skälet är att domen främst utgått från frågan om Datainspektionen haft rätt att utfärda föreläggandena, och inte primärt prövat om tjänstens utformning är förenlig med gällande lag.

 3. Förvaltningsrätten går på Datainspektionens linje i processen om Hälsa för mig

  Den 24 maj avkunnade Förvaltningsrätten sin dom i målet om Hälsa för mig, där domstolen går på Datainspektionens linje.

 4. Rättsprocessen om Hälsa för mig går framåt

  eHälsomyndigheten skickade den 1 september in sitt yttrande till förvaltningsrätten i det pågående målet om Hälsa för mig. Frågan som ska rätas ut handlar i grunden om individens rätt till sin egen hälsoinformation och personuppgiftsansvaret för dessa uppgifter.

 5. Läget just nu för Hälsa för mig