"Visionen känns fortfarande lika inspirerande"

Kritiken från Datainspektionen (DI) fick eHälsomyndigheten att skjuta upp öppnandet av Hälsa för mig. Men visionen att alla invånare ska ha rätt till sin egen hälsoinformation känns fortfarande lika inspirerande och relevant. Det säger Carl Jarnling, enhetschef för invånartjänster på eHälsomyndigheten.

Den 24 april kom DI med beslut i sitt tillsynsärende för Hälsa för mig. Vad betyder beslutet för Hälsa för mig?

Först och främst betydde det att vi bestämde oss för att inte öppna tjänsten i en första begränsad version till e-hälsomässan Vitalis den 25 april, vilket var vår avsikt, eftersom vi först ville analysera DI:s beslut.

Går det på ett enkelt sätt att förklara vad DI har synpunkter på?

Tillsynen handlar i grund och botten om att tjänsten ska vara förenlig med gällande lagar – framför allt personuppgiftslagen (PUL) – och att vi som myndighet måste ta det ansvar som lagen föreskriver. Datainspektionen anser i sitt beslut att eHälsomyndigheten kan komma att hantera personuppgifter i strid med såväl personuppgiftslagen som offentlighets- och sekretesslagen.  Vi håller just nu på att analysera tillsynsbeslutet i detalj. Det är en lite speciell situation eftersom det är ovanligt att DI genomför tillsyn på en tjänst som ännu inte har öppnat.

Vad gör eHälsomyndigheten nu?

Vi analyserar som sagt DI:s beslut och förelägganden för att se om det är något som bör justeras i tjänsten eller i våra avtal innan vi öppnar, samt om det finns delar där vi har en annan syn än DI.

Var det ett förvånande beslut?

Vi visste som sagt att det pågick en tillsyn och eftersom Hälsa för mig är ett innovationsprojekt som vill bryta ny mark är det inte förvånande att DI skulle ha en del synpunkter. Men vi är lite förvånade över att de inte har hört av sig med kompletterande frågor under de fyra månaderna som tillsynen pågått för att säkerställa att de förstått hur tjänsten är utformad.

Kunde eHälsomyndigheten ha gjort mer för att tidigare säkerställa att DI inte skulle ha några invändningar?

Många har frågat: varför har ni inte pratat med DI tidigare? Svaret är att vi har haft en del möten med DI och gärna skulle ha haft fler. Men DI är en tillsynsmyndighet vilket innebär att de har en begränsad möjlighet att diskutera ärenden eller att ge förhandsbesked.

Hur reagerade ni som arbetar med Hälsa för mig varje dag?

Det var som sagt inte oväntat att DI skulle komma med synpunkter, men vi var förstås sugna på att öppna till Vitalis. Nu tar vi nya tag och analyserar DI:s beslut. I bästa fall leder granskningen till att vi kan utveckla en ännu bättre tjänst för invånarna. Visionen att alla invånare ska ha rätt till sin hälsoinformation känns såklart fortfarande lika inspirerande.