Läget just nu för Hälsa för mig

Den 15 juni överklagade eHälsomyndigheten Datainspektionens föreläggande gällande Hälsa för mig. Vad har hänt sedan dess?
 
– Datainspektionen har kommit in med ett nytt yttrande till förvaltningsrätten, och vårt intryck är att mycket av deras kritik kvarstår efter att de tagit del av vårt överklagande. Våra jurister håller just nu på att analysera DI:s svar, säger Carl Jarnling, enhetschef för invånartjänster på eHälsomyndigheten.
 
Och vad händer nu?
– Under tiden som vi väntar på resultatet av den juridiska processen, pågår nu strategiska diskussioner om hur vi kan och ska gå vidare, dels internt inom ledningsgruppen, dels tillsammans med leverantören Capgemini.
 
– Idén med ett personligt hälsokonto är fortfarande bra och behovet av en sådan här tjänst är stort och kommer bara att bli större. Men det är ingen hemlighet att vägen framåt för vårt projekt hittills har varit lite knölig, säger Carl Jarnling.
 

Detta har hänt

  • Datainspektionen inledde sitt tillsynsärende av tjänsten Hälsa för mig den 30 november 2016.
  • eHälsomyndigheten lämnade sitt yttrande den 21 december. Datainspektionen begärde inte några kompletteringar eller klargöranden från eHälsomyndigheten.
  • Datainspektionens beslut om föreläggande mot Hälsa för mig enligt personuppgiftslagen kom den 24 april 2017.
  • eHälsomyndigheten överklagade beslutet den 10 maj och kompletterande överklagandet den 14 juni.
  • Datainspektionens yttrande om eHälsomyndighetens överklagande kom in till förvaltningsrätten den 10 juli.