Rättsprocessen om Hälsa för mig går framåt

eHälsomyndigheten skickade den 1 september in sitt yttrande till förvaltningsrätten i det pågående målet om Hälsa för mig. Frågan som ska rätas ut handlar i grunden om individens rätt till sin egen hälsoinformation och personuppgiftsansvaret för dessa uppgifter.

I yttrandet beskriver eHälsomyndigheten i detalj hur e-tjänsten är tänkt att fungera. Syftet är att säkerställa att Datainspektionen, och även domstolen, har fått en riktig bild av tjänsten i alla dess delar.

 – Principen som tjänsten bygger på är att endast individen själv förfogar över sitt hälsokonto och den information som hen väljer att samla där. Den rättsliga prövningen ska avgöra om denna princip är förenlig med gällande lag, säger Carl Jarnling, enhetschef för Invånartjänster på eHälsomyndigheten.

Så länge den juridiska processen pågår har eHälsomyndigheten lagt arbetet med tjänsten på is för att hålla nere kostnaderna. Nu avvaktar vi domstolens beslut.

– Frågan om individens bestämmanderätt över sin hälsoinformation är viktig att få klarhet i, inte minst i relation till Vision e-hälsa 2025 och den nödvändiga digitaliseringen av hälso- och sjukvården, säger Carl Jarnling.

Nu kommer sannolikt Datainspektionen att få bemöta eHälsomyndighetens yttrande. När domen kommer är ovisst.


Ur Vision e-hälsa 2025

”Visionen syftar till att digitalisering och e-hälsa ska underlätta för människor att uppnå en god hälsa och välfärd samt utveckla och stärka resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Det handlar om att med olika typer av digitala stöd ta tillvara brukarens, klientens och patientens egna resurser för att uppnå viktiga värden som förbättrad hälsa samt ökad delaktighet och självbestämmande.

Genom tillgång till information som rör den egna personen, individuellt anpassade digitala stöd och smidiga kommunikationsvägar ges människor möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation.”

”Digitala lösningar kan också öka möjligheterna till delaktighet för anhöriga genom att de t.ex. kan kommunicera med verksamheterna på ett enklare sätt eller ta del av information som rör den närstående.”

Läs mer om Vision e-hälsa 2025.

Läs mer om den juridiska processen för Hälsa för mig.