eHälsomyndigheten avstår från att överklaga

eHälsomyndigheten överklagar inte Förvaltningsrättens dom angående det personliga hälsokontot Hälsa för mig. Skälet är att domen främst utgått från frågan om Datainspektionen haft rätt att utfärda föreläggandena, och inte primärt prövat om tjänstens utformning är förenlig med gällande lag.

eHälsomyndighetens utgångspunkt är att behovet av att stärka individens rätt och möjligheter att förfoga över sina hälsodata blir allt tydligare.

– Vi bedömer inte att ett eventuellt överklagande skulle ge oss mer klarhet i hur ett personligt hälsokonto kan utformas framöver. Därför väljer vi nu att gå vidare och titta på frågan tillsammans med till exempel eSam och andra myndigheter, bland annat utifrån våra egna och andra länders erfarenheter, säger Carl Jarnling, chef för invånartjänster på eHälsomyndigheten.

Bakgrund

Den 24 maj 2018 avkunnade Förvaltningsrätten sin dom i målet om Hälsa för mig, där domstolen går på Datainspektionens linje.

Datainspektionen inledde sitt tillsynsärende av Hälsa för mig den 30 november 2016, redan innan tjänsten öppnat för allmänheten.

Datainspektionens beslut och förelägganden kom den 24 april 2017 då man inte godkände eHälsomyndighetens tolkning av gällande lagstiftning. eHälsomyndigheten valde då att överklaga beslutet för att få klarhet i vad som gäller juridiskt.