illustration

Välkommen till Hälsa för mig

Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto som var tänkt att hjälpa Sveriges invånare att stärka kunskapen om och engagemanget i sin egna hälsa, samt vara en plattform för företag och organisationer att bygga innovativa e-hälsotjänster.

Efter rättslig prövning godkände inte Datainspektionen och Förvaltningsrätten eHälsomyndighetens tolkning av den gällande lagstiftningen. Då den juridiska processen tagit lång tid och de juridiska förutsättningarna inte finns på plats, kommer Hälsa för mig i den form det upphandlades 2012-2013 inte att öppna.

Uppdraget att tillhandahålla ett personligt hälsokonto till Sveriges invånare är en del av myndighetens instruktion. Grundsyftet med att stärka individens delaktighet i sin hälsa samt rätten och möjligheten att förfoga över sina hälsodata är lika, eller än mer, aktuellt i dag. eHälsomyndigheten utreder nu hur vi ska gå vidare med det arbetet.

På sidan nyheter rapporterar vi om den juridiska processen med mera.


Vad är Hälsa för mig?

Hälsa för mig är ett personligt hälsokonto som var tänkt att hjälpa Sveriges invånare att stärka kunskapen om och engagemanget i sin egna hälsa, samt vara en plattform för företag och organisationer att bygga innovativa e-hälsotjänster.Kontakt

Allmänna frågor och felrapportering
servicedesk@ehalsomyndigheten.se
Tel:0771-766 200

eHälsomyndighetens uppdrag

Vi skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.