illustration

Välkommen till Hälsa för mig

Hälsa för mig är ett personligt konto som ska hjälpa dig att hålla koll på din hälsa. Tjänsten är ett verktyg som du kommer att kunna använda för att stärka kunskapen om och engagemanget i din egen hälsa.

Datainspektionen godkände inte eHälsomyndighetens tolkning av gällande lagstiftning. Vad som gäller juridiskt för tjänsten prövas just nu i förvaltningsrätten.

På sidan nyheter rapporterar vi om den juridiska processen.

Hälsa för mig är en tjänst från eHälsomyndigheten.


Vad är Hälsa för mig?

Vi sparar mer och mer information om vår hälsa. Vi blir sjuka och går till läkaren. Då sparas information om hur vi mår i en journal. Vi bär ett aktivitetsarmband och då sparas information om hur många steg vi tar varje dag. Vi använder en löparapp och då sparas information om våra joggingvanor.

Det här är förstås en positiv utveckling. Men problemet är att informationen om din hälsa inte finns på ett och samma ställe. Det gör att det blir väldigt svårt att överblicka alla uppgifter. Och vad händer till exempel med din data om företaget bakom din löparapp går i konkurs?

Det ska inte spela någon roll om din data skapas i kontakt med vården, när du bär ett aktivitetsarmband eller använder en hälsoapp. All information om din hälsa ska kunna sparas i Hälsa för mig säkert och långsiktigt.

Hälsa för mig ska vara ett lagringsutrymme där du kan samla, dela och överblicka all information om din hälsa.

Du bestämmer vilken information som ska finnas här. Du bestämmer vad du vill göra med denna information. Du bestämmer vilken information du vill dela med andra.

Vi är övertygade om att en ökad kunskap hos invånarna också kommer att leda till ett ökat engagemang i den egna hälsan.

Det här är vår vision, men där är vi inte riktigt än. Datainspektionen godkände inte eHälsomyndighetens tolkning av gällande lagstiftning. Vad som gäller juridiskt prövas just nu i förvaltningsrätten.MA51678_puff.jpg

Applikationer i Hälsa för mig

Hälsa för mig är också en plattform där företag och organisationer ska kunna utveckla hälsorelaterade tjänster för invånare. Som användare ska du kunna ge apparna tillåtelse att få tillgång till hela eller delar av din hälsoinformation. Förhoppningen är att det ska skapas en rad appar som kan hjälpa dig som invånare att få koll på din hälsa.

Vad som gäller juridiskt för tjänsten prövas just nu i förvaltningsrätten. Under den pågående juridiska processen måste vi tyvärr avvakta med att initiera några nya projekt. Har du några frågor är du välkommen att kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se.


Kontakt

Allmänna frågor och felrapportering
servicedesk@ehalsomyndigheten.se
Tel:0771-766 200

eHälsomyndighetens uppdrag

Vi skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.