Förvaltningsrätten går på Datainspektionens linje i processen om Hälsa för mig

Den 24 maj avkunnade Förvaltningsrätten sin dom i målet om Hälsa för mig, där domstolen går på Datainspektionens linje.

– Vi ska nu analysera domen i detalj och utifrån det överväga nästa steg, säger Carl Jarnling chef för Invånartjänster på eHälsomyndigheten, med anledning av förvaltningsrättens dom.

Datainspektionen inledde sitt tillsynsärende av Hälsa för mig den 30 november 2016, redan innan tjänsten öppnat för allmänheten. Datainspektionens beslut och förelägganden kom den 24 april 2017 då man inte godkände eHälsomyndighetens tolkning av gällande lagstiftning. eHälsomyndigheten valde då att överklaga beslutet för att få klarhet i vad som gäller juridiskt.

(Ett eventuellt överklagande av förvaltningsrättens dom ska göras inom tre veckor från att domen avkunnades).